Eleinte csak legyintettem az ideára, hogy a hatalom, mint sertésállományt vagy vonalkódozott termékeket nyilvántartásba kíván minket helyezni. Ez rendszerint megtörténik tízévenként, s az ember életére alapvetően semmiféle hatása nem mutatkozik a császár utasításának. Számolgassanak hát, ha akarnak, ki nem szarja le?

Aztán felkészülésképp elolvastam a vonatkozó tudnivalókat, s rövid agyalgatást követően meggondoltam magam.

Két jelentős változást jelentettek be az elmúlt évtizedek szokásjogához képest: egyrészt, a teljes nyilvántartás digitálissá válik, ami azt jelenti, hogy a hatalom úgy hamisítja meg a betáplált adatainkat, ahogy akarja. Másrészt, most első ízben nem névtelen íveket gyűjtenek, hanem nevünket és lakcímünket is meg kell adnunk az adatgyűjtéshez. Név és cím alapján pedig egyértelműen azonosíthatókká válunk.

Az alapvető információkon felül, mint a lakcím, illetve az alánk tartozó háztartás helyzete, olyan dolgokat is bekérnek, mint aktuális munkahely, vallási és felekezeti hovatartozás, egészségi állapot, illetve fogyatékosságok megléte. Ezekre szerencsére nem muszáj válaszolni.

crazy_girl3

A legvégső döntésem, hogy nem kívánok részt venni a népszámlálásban akkor született, mikor belengették, hogy a népszámlálás kötelező, s aki „elmulasztja” ama kötelezvényét, hogy a hatalom sorszámmal és billoggal lássa el, az pénzbüntetésben részesül. Mivel jó szokása szerint ennyire söpredék és szarházi a hatalom, bizton kijelenthetem, hogy egyenesen Isten adta kötelessége minden jó érzésű embernek megtagadni a népszámláláson való részvételt. Ehhez az erkölcsi indítékon felül további visszaigazolást szolgáltat a hivatalos kiskáté.

A vonatkozó írás már címében is (Népszámlálás 2022 – Feleljünk, egymásért!) emlékeztetni kíván minket az elmúlt mintegy három év történéseire, melyek keretén belül ama indokkal öltek meg vagy kergettek öngyilkosságba világszerte százmilliókat, hogy életünk árán is megvédenek minket egy általuk kifundált járványtól.

Jöttek a nyájas szólamok a nyunyóka néni szájából, hogy vigyázzunk egymásra húsz méter távolságból, védjük meg a haldokló nagymamát szívgyulladásképző vakcinákkal. Eközben az utcán kisnyugdíjasokat bírságoltak meg több százezer Forintokra azért, mert nem a karhatalom által megszabott módon hordták arcukon az egészségpusztító fosos pelenkát.

Külön kabaré, hogy a népszámlálási ívet online kitöltőknek nyereményeket sorsolnak ki, ami aztán tökéletes analógia az oltakozási hullám korai hanyatlása idején bevezetett vakcinalottóval, a fiataloknak osztogatott popcornkólával. Elég olcsón mérik egyesek a lelküket, valljuk be.

Már csak ezért is kötelező az ellenállás a terrorhatalom aberrált erőszakoskodásával szemben, amennyiben bírsággal vagy bárminemű büntetéssel fenyegetnek.

Miután a cím biztosította részünkre a kellő alaphangulatot, a felhívás szövegezése szintén bőséges muníciót biztosít részünkre, amennyiben még mindig a megadás mellett vacillálnánk.

A népszámlálás Magyarország legnagyobb, a teljes magyar társadalom legfontosabb jellemzőit felmérő adatgyűjtése. A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk a népesség nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről, így például az otthonok energetikai jellemzőiről, a népesség és a lakások területi elhelyezkedéséről, mindezt a lehető legrészletesebb térségi bontásban.

A korlátlannak hazudott társadalmi mobilitás korában kiváltképp nagy szükség mutatkozik mindenki összeírására az aktuális élethelyen, hiszen a statisztikák világot láttának napján máris totál elavult adatbázist nyerünk.

dossier_society

Arról nem is beszélve, hogy napjainkban legtöbben inkább kényszerből vegetálunk ott, ahol, miután a rendszer felrúgta a felemelésünk hangzatos szólama mentén elénk állított rozoga és dülöngélő létrát.

Világos, hogy semmiféle ténylegesen használható statisztika nem kerekedik ki az összeírásokból. Felmerül a sanda gyanú, hogy kivételesen más célja lehet a nyilvántartásnak.

A cenzus eredményei alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen hosszú távon szolgáltatnak nélkülözhetetlen adatokat a mindenkit érintő országos, regionális és helyi vagy akár a közvetlen lakókörnyezetünkben zajló fejlesztésekhez, beruházásokhoz.

Ennyi hazugságot egy mondatban még életemben nem láttam. Érdemes tagmondatonként elemezni ezt a betűokádmányt, annyira gazdag tárházát nyújtja a megtévesztésnek.

– A cenzus eredményei alapvetően határozzák meg jövőnket:

Eddig sem volt semmiféle eredményük a különféle cenzusoknak azok felül, hogy tudni szerette volna a hatalom, hány emberre számíthat, mikor a lakosság tömeges kiirtására vágyakozik háború előidézése vagy bűzös ipartelepek felhúzása révén. A cenzus által tehát legfeljebb lefolyóba öntik a jövőnket, de semmiképp nem határozzák meg azt.

– hosszú távon szolgáltatnak nélkülözhetetlen adatokat:

Melyekről a hatalomnak eleve tudomása van, hiszen mást sem csinál a gyilkos rendszerbe beragadt haldokló ember, mint napi szinten küldözgeti be a papírokat arról, hogy mennyit keresett aznap, merre járt, mit csinált, meg milyen állagút kakált a reggeli székletürítés alkalmával. A seggmotozás kivételével úgy nyúláldoznak felénk, ahogy csak akarnak. És már az ánuszunkba való hatolás akcióira is akad precedens, példának okáért Kínában, hol kötelező anális COVID tesztet vezettek be minden helyi lakos és beutazó részére.

– mindenkit érintő:

Hatalmat érintő, annak érdekeit szolgáló.

szamigalunk

– országos, regionális és helyi vagy akár a közvetlen lakókörnyezetünkben zajló fejlesztésekhez, beruházásokhoz.

Magyarán hogy merre okádják össze újabb bűzös és szennyező gyártelepekkel az országot, hova állítsanak még több felesleges és kihasználhatatlan infrastruktúrát, hogy a rabszolgák ezekben a vérmes intézményekben portáskodva, őrködve vagy takarítgatva fordulhassanak fel szép komótosan. Nehogy véletlen elkezdhessenek gondolkodni afelől, hogy mi is az élet valódi értelme. Rettenetesen veszélyes az efféle renitencia a hatalomra nézve.

Aztán: ezek a bohócok még mindig nem hallottak a társadalmi mobilitás meg a világtól való elidegenülés fogalmáról. Fejlesztgethetnek, infrastruktúrázgathatnak, ahogy akarnak, mivel a világ működéséből kiábrándult ember nem fogja ezeket az egymásra összehányt épületeket használni.

Isteneknek képzelik magukat ezek az aberrált állatok, akik önhatalmúlag kívánnak gondoskodni jólétünkről. Mínusz gondoskodás, plusz rabszolgáztatás.

Folytassuk tovább a törzsszöveg elemzését:

pexels-rodnae-productions-7648505

A soron következő népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor. Október 1. és 16. között a kérdőív online kitöltésére lesz lehetőség, ezért nagyon fontos, hogy a szeptember utolsó napjaiban a postaládákba érkező felkérő levelet mindenki őrizze meg, mert abban szerepel majd az a belépési kód, amelynek segítségével önállóan, interneten is kitölthetjük a kérdőívet.

Tovább fojtogat minket a kérdés: ha ennyire tudnak mindent rólunk, akkor miért várják el, hogy mi magunk jelentkezzünk önként? Csak nem azért, hogy aztán utólag visszaigazolhassák annak tényét, hogy a lakosság kepeszt feléjük fejvesztve és követeli tőlük erőszakkal, hogy az uradalmuk alá tartozó peonok ide-oda dobálgatható rabszolgák legyenek? Ugye, hogy innen fúj a szél?

Jöjjenek, aztán irkáljanak össze, amit akarnak, de ne kényszerítsenek kezdeményezésre meg a hulladék rendelkezéseikhez való asszisztálásra. Ja, és aláírást sem kapnak, amennyiben elvárnák még azt is.

Fontos tudni, hogy mivel a népszámlálás adatai kiemelten fontosak az ország megismerésében és a jövő tervezésében, a népszámláláson való részvétel a népszámlálásról alkotott törvény alapján kötelező.

intelligence1

Mit tervezgetnek annyira a jövőn, amikor az embereket napi szinten tartják totalitárius kontroll és létbizonytalanság alatt, s percenkénti bontásban szabályozzák a létünket? Miféle jövőről ugatnak ezek a totális összeomlás peremén vergődő rendszer árnyékában? Már megint elgurult a gyógyszer?

Eztán a cikk átvált történelmi kitekintésbe, ami remek dolog, hiszen így nem kell magamtól utánanézni, miféle céljuk is van az efféle népszámlálásoknak, eleve felfedik szándékaikat a következő bekezdésekben.

A társadalmi folyamatok megismerésének igénye egyidős az emberiség államokba szerveződésével. Már az ókorban is fontos volt, hogy az állam vezetői információval rendelkezzenek például a hadra fogható férfiak vagy az adózni képes népesség számáról. A társadalom és a gazdaság átalakulásával azután fokozatosan változtak és bővültek is az információk iránti igények.

Itt van a kutya elásva. Keresik az ágyútöltelékeket. Bezzeg amikor segítségre volna szüksége az embernek, akkor le se szarják, vagy egyenesen elteszik láb alól valamely e célból felhúzatott intézményi infrastruktúrájukban.

pikwizard-24f676493790f3d9cece28800b6002f6

Az első népszámlálást időszámításunk előtt több mint kétezer évvel, Kínában hajtották végre, de a későbbi korokból és más földrészekről is vannak a korai népszámlálásokra vonatkozó utalások. Így például Mózes törvénye is szabályozza, de a Római Birodalomban is szerveztek népszámlálásokat. Az Augustus császár által Krisztus születése idején elrendelt népszámlálásról Lukács evangéliumában is olvashatunk. Az ókori összeírások azonban – amellett, hogy a maitól eltérő, többnyire adózási vagy katonai célra készültek – más szempontból is alapvetően különböztek a mai modern népszámlálásoktól. Egyrészt nem voltak teljes körűek, azaz nem terjedtek ki az egész népességre, másrészt nem volt eszmei időpontjuk, vagyis nem egy adott időpontra vonatkoztatva rögzítették a népesség állapotát. Ezt követően, a középkorban – néhány lokális kivételtől eltekintve – nem szerveztek népesség-összeírásokat. Az első modern, statisztikai adatok kinyerésének igényével szervezett népszámlálásra 1665-ben került sor Kanada területén, Québecben, ezt követően közel egy évszázadot kellett várni az első európai népesség-összeírásra, amelyet Finnországban szerveztek.

Tehát a népszámlálás egyáltalán nem univerzális, minden korban létezett és alkalmazott intézmény. Tökéletes analógia a sorkatonasággal. Akkor vezetik be a népszámlálást, mikor a hatalom erőszakkal kívánja behajtani az igája alá a lakosságot, egyébként nincsen rá semmi szükség.

Kötelező népszámlálás tehát leginkább elnyomó diktatúrákban foganatosítható, hol a lakosság részére nem is hagynak választást. Mindezen diktátumot persze beöltöztetik a demokrácia meg a szabad piac gúnyájába, ahogy szokták.

signature1

Érdekes részlet, mely felett bizonyára sokan elsiklanak, hogy az ókori népszámlálások egyike sem volt univerzális. Lényegében önkéntes alapon járultak az emberek a hivatalokba, hogy kinyilvánítsák: ők minden erejükkel a rendszer és a császár szolgálatába kínálnak állni. Aki elküldi őket háborúzni, adót behajtani, összefoglaló néven a saját és / vagy mások halálát elősegíteni.

Az is kiválóan álcázkodó ördög a részletekben, hogy a Bibliában számos alkalommal került említésre népszámlálás, de persze azt elfelejtették mellé írni, hogy milyen kontextusban és miféle célzattal. Mózes könyveiben például mindkét alkalommal Isten parancsára számoltatták össze Izrael népének létszámát, nem pedig a császár utasítására.

Rendszeres, magyar irányítással végrehajtott, teljes körű népszámlálásokról a kiegyezés idején felállított önálló statisztikai szervezet által lebonyolított, 1869-es népszámlálás óta beszélhetünk. Azóta – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – tízévenként tartunk hazánkban népszámlálást és egyben lakásösszeírást.

1868-ban vezették be a kötelező sorkatonaságot – véletlen az egybeesés?

soldier-885908

Az utóbbi évtizedekben a világ szinte minden országában tartanak népszámlálást az ENSZ Statisztikai Bizottsága által meghatározott, nemzetközileg egységes alapelvek és tematika szerint, természetesen figyelembe véve a sajátos nemzeti körülményeket és adatigényeket is.

Tehát a globalista háttérhatalomnak szintén kiváltképp nagy étvágya mutatkozik a nemzetközi népesség-összeírásokra, hogy tervüknek megfelelően megszülethessen ama 7 milliárd ember listája, kiket haszontalan élősködőkként megbélyegezvén eltehetnek láb alól, hogy a maradék 1 milliárd megmaradt vágósertés könnyedén uralható legyen a bevezetendő MI-algoritmusok segítségével.

A halott gép uralkodik az élő ember felett, s mindenki, aki az idei népszámlálásban élete rendezgetését adatai beküldésével a hatalomra bízza, automatikusan és alanyi jogon elfogadja az élete feladását s annak központi kaptárelme alá való beszolgáltatását.

Így válik jussává a halál milliárdnyi, bírság végett rettegő peonnak.

qr-code-6971495

Ennyit erről a cikkről. Most evezzünk át egy másikra, melyben a számlálóbiztosok javadalmazásáról hull le a lepel.

A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 200 címen kell címellenőrzést végeznie, és kb.130–150 címen kérdőívet kitöltenie.

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet3. számú melléklete alapján:

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350 Ft/cím

Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 380 Ft/összeírás körébe tartozó cím

Összeírt személy: 730 Ft/ összeírt személy

Egyéb szervezés: 920 Ft/cím

Felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft

Ahogy az korábban kitudódott, a hatalom az adatszolgáltatás megtagadásáért 200 ezer Ft bírsággal fenyegetőzik. Hogy aránylik ez a 730 Forinthoz, melyet összeírt személyenként kapnak a csinovnyikok?

pexels-sora-shimazaki-5668792

És ilyen gusztustalan, aberrált rendszert szolgáljunk továbbra is, melyben az osztogatott jutalmaihoz viszonyítva 270-szeres mértékben bünteti a fasiszta császár az alattvalóit? Meg vagytok ti huzatva?

Hammurápi ezekhez képest szentfazék arkangyal volt a maga szemet szemért, fogat fogért elvével.

Mi másképp is zárhatnánk az elemzést, mint Buckminster Fuller zseniális meglátásával a népszámlálás értelméről?

„A szláv típusú “kategoristák” tudományosan irreális tevékenységének következményei, mint látjuk, olykor értelmetlen kérdések: “Hol laksz?”; “Mi a foglalkozásod?”; “Milyen vallású vagy?”; “Rassz”; “Nemzetség”, melyeket napjainkban logikus kérdéseknek hívunk. A XXI. századra vagy egyértelművé válik az emberiség számára, hogy e kérdések abszurdak és fejlődés-ellenesek, vagy pedig nem él többé ember a Földön.”

– Buckminster Fuller

overwork

Nem értekeztem még a császári diktátum vallási vonatkozásáról, holott ez is megér egy misét. Mikor rákerestem Google-ön a népszámlálás 2022 kifejezésre, ahogy az oltásokat, úgy a népszámlálást is kiemelt helyen és nem mindennapi marketing-dumahalmaz mentén propagálja szinte minden létező egyház.

Nincs is magasztosabb, mint Isten parancsolatait szépen félretéve az emberek, kiváltképp az uralkodó rendelkezéseit betartatni a gyülekezeti alattvalókkal.

Szépen ki is alakított részükre a hatalom egy mézescsuprot, hiszen nem kötelező érvénnyel bár, de megadható a kérdőíven a vallási hovatartozás. Ezzel kapcsolatban propagálja minden egyház, hogy valljuk magunkat bátran katolikusnak, evangélikusnak, reformátusnak, vagy akár ateistának!

Természetesen a babiloni parázna katolikus egyház jár leginkább élen a császári diktátum propagálásával, meglepő módon azonban nem az ő marketing-prospektusuk vált a legszánalomraméltóbb produktummá az idei évben, hanem az evangélikus egyházé, kik több videóanyagot is leforgattak az eleve kötelező, tehát további népszerűsítésre nem szoruló népszámlálás népszerűsítésére.

Szegény naiv kislány talán nem is tudja, miben vesz részt. Egészen a kommentmezőig kell lejjebb görgetnünk, hogy egy szemfüles hozzászóló által lelepleződést nyerjen a felhívás tényleges lényege:

“A népszámláláskor valld magadat evangélikusnak!”

Semmi megtérés, újjászületés, Krisztushoz tartozás..elkötelezettség..? Ez számomra döbbenetes. Csak valld magad evangélikusnak.. (mindegy ha nem is, csak valld..)