Törölné az Európai Parlament a fizetetlen szakmai gyakorlatot

0

Az osztályharc frontvonalainak egyik stratégiai jelentőségű hadiállását jelenti a napjainkban rákszerűen terjedő fizetetlen szakmai gyakorlat intézménye.

A képlet rendkívül egyszerű: a kompenzációt nem biztosító cégeknél játszi könnyedséggel megszerzik az egyre több felsőoktatási intézmény által kötelezővé tett gyakorlatot a gazdag szülők gyerekei, míg a szegényebb családok, ahol a lurkó létfenntartását a szülők nem tudják legalább fél éven keresztül megoldani annak zéró keresete mellé, szépen mehetnek a levesbe.

Így biztosítja be a burzsoázia feudalisztikus hatalmának öröklődését a következő generációkra. És ez pusztán egyike az általuk űzött förtelmes szélhámosságoknak. További aknamezők százait helyezték el annak érdekében, hogy a gazdag örökre gazdag, a szegény örökre szegény maradjon. Függetlenül annak tehetségétől, szorgalmától, meg egyéb, a gazdasági hatalom gyakorlása szempontjából teljesen irreleváns tényezőktől, melyeket ezen feudalista diktátorok szeretnek teli torokból óbégatni.

Annyira súlyossá vált a helyzet mostanra, hogy Uniós szinten kezdtek foglalkozni a témával. A határozat, melyet október elején elsöprő többséggel fogadtak el, sürgeti a tagállamokat, hogy intézkedjenek a fiatalság megfelelő minőségű, változatosságú és értelmes szakmai gyakorlati lehetőségeiről. Nagyon gyakran ugyanis jelentőségük sincs ezen alkalmi munkáknak, a diákot leginkább porfogónak vagy kifacsarható mindenesnek tartják a gyakorlati idő lejártáig, mindennemű szakmai fejlődési lehetőségtől elszeparálván őket.

A girl enjoys a cappuccino in a cafe

A papír szövegezése szerint

a fizetetlen szakmai gyakorlat egyfajta kizsákmányolása a fiatalok munkaerejének és súlyos megszegése a jogaiknak.

A csomag részeként újból felszínre hozták a legelőször 2013-ban bevezetett Ifjúsági Garancia intézményét, melynek célja, hogy extra forrásokat átcsoportosítva biztosítsa a fiatalok foglalkoztatását, kiemelt tekintettel az iskolából a munkahelyre való átállás olykor meglehetősen gyötrelmes folyamatára. A program bevezetésének idején a dél-európai fiatalság mintegy 50%-a tengődött munka nélkül. A jelenlegi uniós átlag 17%, e statisztikában azonban még nincs benne a koronavírus-járvány keltette turbulencia.