Támadás alatt a „spirituális” fesztiválok: fontos üzenet a hasonszőrű rendezvényeket szervezni kívánók részére!

0
Psytrance Festival

Az utóbbi egy-két évben több spirituális indíttatású vagy magát spirituálisként aposztrofáló rendezvényre csapott le valamilyen hirtelen jött és érthetetlen katasztrófa.

2021 végén a Travis Scott rendezte és temérdek okkultista szimbólumot felvonultató Astroworld fesztiválon tíz fiatalt préselt halálra a közönség, további 25 súlyos sérülésekkel került kórházba.

2023 augusztusában a szintén több bálványimádó rituálét művelő Burning Mant mosta el totálisan az eső és vált a komplett fesztivál egybefüggő sártengerré, a közönség pedig spontán verbuválódott éhezők viadalává.

Szinte semennyi idő nem telt el, mikor október 7-én egy izraeli psytrance fesztiválra csapott le Allah haragja. Ezúttal Hamasz-terroristák hatoltak be a közvetlenül a gázai övezet mellé telepített fesztiválra, s gyilkoltak meg több száz résztvevőt, majd ejtettek túszul körülbelül ugyanennyit.

Az egyik szereplő, a 22 éves izraeli-német Shani Louk a rablógyilkos támadás egyik szimbólumává vált, kit eszméletlen állapotban vagy holtan (nem tudni pontosan) hordoztak körbe, majd pakoltak egy pickup platójára a Hamasz fegyveresei.

Shani Louk
Shani Louk

Nyugodtan kimondhatom – s ez az üzenet isteni figyelmeztetésnek is felfogható –, hogy amennyiben az emberiség nem hagy fel az álspiritualitás hirdetésével és hamis megváltástanok propagálásával, a fentebb sorolt tragédiákat újabbak fogják követni.

Az alábbi üzenet mind az „önfejlesztő” táborok, mind a spirituális események, mind a hasonló célzattal tartott fesztiválok (magyar példák: Everness, OZORA) szervezőinek szól.

Egy fesztivál legyen vagy spirituális, vagy ateista. Vegyíteni a kettőt azért nem szerencsés, mert a báránybőrbe bújt farkas analógiája nyomán Isten szemében sokkalta bűnösebbek ama kígyónyelvű tanítók és guruk, akik az isteni dimenziókra, spirituális kibontakozásra, feltétlen szeretetre és egyéb szeretet-tanokra apellálva kívánják belevinni a lakosságot a megtévesztettségbe, ez által a kárhozatba.

Természetesen az egyéb istentelen instrumentumok is elnyerik a maguk büntetését (lásd az állammal és földi hatalmasságokkal paráználkodó egyház milliós nagyságrendű hívőveszteségét az elmúlt 10 évben). De magam részéről a szívügyemnek tekintett fesztiválok és elektronikus zenei rendezvények további szabadon és békességben tartásáért rimánkodok nagy szeretettel és féltő figyelmeztetéssel.

Amennyiben a rendezvényszervezők el kívánják kerülni a maguk fesztiválját sújtó ítélet bekövetkeztét, tegyék meg a következőket:

Ne vegyítsék a spiritualitást az okkultizmussal. A spiritualitás a lélek dolgaival foglalkozik, s valamilyen istenkép nélkül követhetetlen, az okkultizmus viszont szellemek, démonok, halott ősök beidézése által, esetleg totemoszlopok, kövek, varázstárgyak imádata révén kívánja az emberiséget a maga bűvkörébe emelni.

Még jobb, ha különböző vallások (kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus) tanait sem vegyítik egymással a tanítók, hanem vagy válasszanak egyet, vagy amennyiben külföldi közönség kiszolgálása is a fesztivál programját képezi, készítsenek különálló programokat mindegyik vallás követőinek.

Amelyik fesztivál vagy azok engedélyezett kuruzslói mindenféle élettelen köveknek, faragványoknak, tárgyaknak, talizmánoknak, totemoszlopoknak varázserőt tulajdonítanak, azoknak nincs létjogosultságuk. Célszerű a vonatkozó okkultista rituálékat is mellőzni, pl. több emeletnyi magas fabábok égetését a Burning Man fesztiválon.

Ugyan a kábítószerek teljes körű tiltása nagy eséllyel lehetetlen, tilalom helyett határolódjanak el a szervezők a pszichedelikumok öncélú használóitól. Adják az egybegyűltek tudtára, hogy a kábítószerek önmagukban nem vezetnek el Istenhez, pusztán az ő kilúgozott, elme által leképezett változatához. Tévúton jár, aki vegyi úton kívánna megismerkedni az örökkévalóval.

Ha egy szervező annyira spirituális akar lenni, olvassa el a Bibliában a bálványimádatra vonatkozó részeket, s azoknak megfelelően járjon el. Isten szemében semmi nem gyűlöletesebb, mint emberek által kitalált alternatív istenképek imádata. Az ilyenek követőinek pusztulniuk kell, mert ők maguk még a valós spiritualitás útján járókat is képesek letéríteni az élet útjáról. Érdemes a bálványok imádatának tilalmát nagyon szigorúan venni!

Még inkább segíthet minket rendezvényünk békességben tartásában, ha nem engedélyezünk vajákosokat, jósokat, asztrológusokat megnyilvánulni az előadásokon. Az Ószövetségben Isten parancsa szerint el kell égetni az ilyen foglalatosságot űző személyeket. Nyilván Krisztus kegyelme ezt a szabályt felülírja, így csak annyit mondanék, hogy bocsájtsuk el az ilyen személyeket, kívánjunk nekik megtérést és gyógyírt a szemeikre.

Végezetül, ne emeljetek különféle oltárokat a fesztiválok területén, mint amilyeneket újabban az OZORA fesztiválon lehet látni, pláne ne tulajdonítsatok az efféle tárgyaknak isteni erőt. Ne feledjétek, hogy Isten nem lakik templomban, sem bármiféle kőből vagy fából emelt épületekben. Isten országa ott van mindannyiunkban, mi legfeljebb kiűzni tudjuk az ő lelkét a bálványimádatunkkal meg a vajákosságunkkal.

Ha ezeket betartják, a spirituális fesztiválok szervezői radikálisan lecsökkenthetik a rendezvényeikre leselkedő veszélyek számát. Isten nem szándékozik senkit oktalanul elpusztítani vagy másoknak megengedni ezt még akkor sem, ha a résztvevők nagyja nem követi az ő tanait. Az viszont megbocsájthatatlan, ha egyesek Isten nevében visznek tömegeket az istentelenségbe, s így a pusztulatba.

További békességet kívánok a szervezőknek, a résztvevők pedig töltsék idejüket a legjobb hangulatban, Isten felemelő jelenlétében!

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás