Létezik egy olyan, mesterségesen fenntartott, természetidegen rendszer, melynek belső válságai az utóbbi időkben rendszeresen megtépázták szeretett Föld bolygónk állapotát. Eme rendszer az életünk jobbá tétele helyett az emberi gyarlóság kiaknázására, az önzés és kapzsiság végtelen istenítésére épül. Lássuk dicsőséges elődeink véleményét az emberiség rákjaként elhíresült kapitalizmusról.

Ha a vagyon elkerülhetetlen következménye volna a kemény munkának és vállalkozó szellemnek, Afrika minden nője milliárdos volna.

– George Monbiot

A kapitalizmus esszenciája, hogy alakítsuk a természetet fogyasztási cikkekké és a fogyasztási cikkeket tőkévé. Az élő föld holt aranyrudakká alakul, luxustárgyakkal kevesek számára és mérgező salakhalmokkal a többségnek. A csillogó kastély egy halom viskóra néz, melyekben az elkeseredett, demoralizált emberiség dogokkal, tévével és fegyveres erőkkel van a helyén tartva.

– Michael Parenti

Az egyének megroppantása, amit a kapitalizmus fő gonoszságának tartok. Az egész oktatási rendszerünk ettől a gonoszságtól szenved. Túlzásba vitt versenyszellemet táplálnak bele a diákba, aki aztán a nyereségvágy imádatára lesz trenírozva jövendőbeli karrierjére felkészítésképp.

– Albert Einstein

negynapos_munkahet_1

Egy ember hátán ülök, fojtogatom, vitetem magam vele, mégis biztosítok mindenkit afelől, hogy mennyire sajnálom a dolgot, és kívánok neki könnyebbséget a lehető legtöbb módon – kivéve a hátáról való leszállást.

– Lev Tolsztoj

Az állam egy kapitalista társadalomban nem egyéb, mint adminisztratív bizottsága a gazdagoknak, a kapitalista osztály ügyeinek menedzselésére.

– James Connolly

A polgári kormány, amíg tevékenysége a magántulajdon védelmére korlátozódik, valójában a gazdagok védelméért létezik a szegényekkel szemben, vagy a tulajdonnal rendelkezőkért a nincstelenekkel szemben.

– Adam Smith

Egy kormány sem azért harcol a fasizmus ellen, hogy azt elpusztítsa. Amikor a burzsoázia látja, hogy a hatalom kezd kicsúszni a kezeik közül, visszaépíti a fasizmust, hogy megtarthassa privilégiumait.

– Buenaventura Durruti

working_poor

A munka előbbre való, és független a tőkétől. A tőke pusztán a munka gyümölcse, és soha nem létezhetne, amennyiben a munka ne létezett volna előbb. A munka felsőbbrendű a tőkénél, ezért sokkal nagyobb tiszteletet érdemel.

– Abraham Lincoln

A tulajdon a társadalom találmánya, és a társadalom jogosult belőle a legutolsó rozsdás szögre is, amikor szüksége van rá.

– Benjamin Franklin

Ilyenek a libertáriusok – anarchisták, akik rendőri védelmet követelnek a rabszolgáiktól.

– Kim Stanley Robinson

A piacok tovább maradnak irracionálisak, mint fizetőképesek.

– John Maynard Keynes

stocks_going_up

Ha a mezőgazdaság oly módon volna rendezve, mint a részvénypiac, a paraszt reggel eladná a tanyáját, ha esik, csak hogy visszavásárolhassa délután, mikor kiderül az ég.

– John Maynard Keynes

Amennyiben valami, mint például a hiperaktivitás (ADHD) patológiának számít, úgy az a kései kapitalizmus patológiája – annak következménye, hogy egy szórakoztatóipar-kontrollált fogyasztói kultúrába vagyunk bekötve. Hasonlóan, amit diszlexiának nevezünk, sok esetben lehetne poszt-lexiának is tekinteni. A tinédzserek a tőke képekbe sűrített információit nagy hatékonysággal dolgozzák fel az olvasás szüksége nélkül. A jelkép-felismerés szükséges a net-mobil-magazin információs síkban való navigációhoz. Az írás soha nem volt a kapitalizmus szíve csücske. A kapitalizmus eredendően írástudatlan.

– Mark Fisher

Minél kevesebbet eszel, iszol és olvasol; minél kevesebbet jársz színházba, táncházba, kocsmába; minél kevesebbet gondolkodsz, szeretsz, elmélkedsz, énekelsz, festesz, stb., minél többet megtakarítasz, annál nagyobb lesz a kincsed, amit sem moly, sem rozsda nem emészt fel – a tőkéd. Minél kevesebb vagy, annál többed van; minél kevésbé fejezed ki saját léted, annál hatalmasabb az elidegenedett éned.

– Karl Marx

here_is_money

A kapitalizmus az önálló kisárutermelést, amely mellett a konkurencia annyira-amennyire még széles mértékben kifejleszthette a vállalkozó szellemet, az energiát, a merész kezdeményezést, már réges-régen felcserélte a nagy – és legnagyobb arányú gyári termeléssel, részvénytársasági vállalatokkal, szindikátusokkal és egyéb monopolista szervezetekkel. A konkurencia az ilyen kapitalizmusban azt jelenti, hogy a lakosság tömegeinek, óriási többségének, a dolgozók kilencvenkilenc százalékának vállalkozó szellemét, energiáját, merész kezdeményezését brutálisan elnyomják, azt jelenti, hogy a versenyt a pénzügyi szélhámosság, zsarnokság, a társadalmi lajtorja legtetején állók alázatos kiszolgálása váltotta fel.

– Lenin

Nevetséges dolog szabadságról beszélni egy nagyvállalatok által uralt társadalomban. Miféle szabadság létezik egy cégen belül? Ezek mind totalitárius intézmények – megkapod a parancsot felülről, és talán továbbítod az alattad lévőknek. Nagyjából annyi szabadság létezik bennük, mint Sztálin alatt.

– Noam Chomsky

A bankrendszer gonoszságban fogant és bűnben született. A bankárok birtokolják a Földet. Vedd el tőlük, de hagyj nekik jogot bankbetétek létrehozatalára, és alig néhány tollvonással elegendő betétet csinálnak, hogy visszavegyék az egészet. Vagy, vond meg tőlük a betét létrehozatali jogot, és minden nagy vagyon, mint az enyém eltűnik, és el is kell tűnnie, mivel ez egy boldogabb és jobb világhoz vezetne. De ha szeretnél a bankárok rabszolgája maradni és fizetni a saját rabszolgaságod díját, hát hagyd őket továbbra is szabadon tevékenykedni.

– Sir Josiah Stamp

iambankrupt

Felejtsd el a politikusokat. A politikusok azért vannak oda állítva, hogy elhitessék, van szabad választásod. De nincs. Nincs választásod. Tulajdonosaid vannak. Birtokolnak téged. Mindent birtokolnak. Övék az összes föld. Ők birtokolják és vezetik a cégeket. Réges-rég felvásárolták vagy lefizették a szenátust, a kongresszust, az önkormányzatokat, a bírák a farzsebükben vannak és minden nagy médiacéget ők irányítanak, így minden hírt és információt is, ami eljuthat hozzád. A tökeidnél fogva rángatnak.

– George Carlin

Amikor valaki olyan sérülést ejt a másikon, hogy az belehal, a tettet gyilkosságnak nevezzük. Ám mikor a társadalom proletárok százait helyezi olyan helyzetbe, melyben elkerülhetetlenül korai és mesterséges halállal találkoznak, mely legalább annyira erőszakos gyilkosság, mint kard vagy golyó általi halál; amikor ezreket foszt meg alapvető létszükségleteiktől, olyan körülmények közé helyezik őket, melyben nem tudnak élni – a törvény erős keze által ott is tartják őket, amíg be nem következik az elkerülhetetlen halál – tudja, hogy áldozatok ezrei pusztulhatnak el, mégis engedélyezi ezen állapotok fennmaradását, ugyanúgy gyilkosság, mint egyetlen személy bűntette. Álcázott, rosszindulatú gyilkosság. Gyilkosság, mely ellen nem lehet védekezni, mivel az áldozat halála természetesnek tűnik, miután a bűn inkább mulasztás eredménye, mint tettlegességé. De a gyilkosság ténye marad.

– Friedrich Engels

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás