Nem kötelezhető senki a koronavírus-oltás beadatására, vakcinaútlevél hordására

0

Egymást érik az államok bejelentései a kötelező vakcina-útlevélről, mely nélkül senki nem utazhat többé ki-be az országok között. A jelenség mögött meglapuló szándék nyilvánvalóan a feudalizmus visszacsempészése az egyre inkább kontrolljukat vesztő hatalmasok bűzös rabszolgatelepeibe való visszacsalogatás érdekében.

Miután rémisztgetéssel, riogatással, fenyegetőzéssel, hamis lelkiismeret-furdalás előidézésével kívánják a világ tudósai az emberiséget eltántorítani a vakcináktól, Európa-szerte negatív rekordot döntött a magukat oltatni kívánók aránya. Nem csoda, hiszen a szektás tudósok igyekeznek a végletekig titkolni, vagy épp elhazudni ezen vakcinák várható ártalmait, illetve annak tényét, hogy azok semmiféle szokásos, 4-5 éves perióduson át tartó kontrollvizsgálaton nem estek át.

Annak ellenére, hogy az erőszakos vakcináztatás súlyos nemzetközi humán jogokat sért, semmi nem gátolja őket abban, hogy sztálini diktatúráért kiabáljanak a mielőbbi „nyájimmunitás” elérése érdekében, holott a vakcinák által indukált nyájimmunitás soha nem bizonyított, ezért tudománytalan fikció, mely pusztán a roppant „élelmes” virológusok elméjében létezik, mint ultimate rendezőelv.

Ám minden szektás vallás filozófiája, hogy kizárólag a saját, szélsőségesen szubjektív álláspontjukat hajlandók univerzális igazságként elfogadtatni, és mindezen vélemény érvényesítésére a külső erőszakot is kívánatosnak látják egy általuk vizionált szebb jövő elérése érdekében.

Hogy a tudóskodó zsarnokok indulatait egy kissé letörjék, az öreg kontinensen belüli humán jogok ellenőrzéséért felelős Európa Tanács határozatban tiltotta meg az erőszakos vakcináztatást, illetve az oltást nem választók hátrányos megkülönböztetését.

Az Európa Tanács, bár központja Strasbourg-ban található, nem tévesztendő össze az Európai Unióval. Míg az EU jelenleg 27 tagállammal büszkélkedhet, az Európa Tanács összesen 47 országot tudhat maga mögött. Fehéroroszország kivételével gyakorlatilag az egész kontinens humánjogi felügyelő szerve, még olyan periféria-államoknak is, mint Oroszország, vagy Törökország. Az EU-n kívüli jóléti államok, mint Svájc, Norvégia vagy Izland szintén az ernyője alá tartoznak.

Az Európa Tanács legfőbb feladata napjainkban, hogy megelőzze a II. világháború ideje alatt, illetve közvetlenül előtte zajló jogtiprásokhoz hasonló eseteket, melyek végül népirtásokhoz vezettek. Ugyanezen hivatal most a mengelei fantáziájú tudósok lelkivilágát is helyreigazította.

Az angol nyelven olvasható szövegezés legnagyobb részét az elvárt frázisok töltik ki: a koronavírus-járvány az egész kontinens gazdaságát megtépázta, évtizedek óta nem látott emberveszteséget okozott, valamint a túlélők lelkivilágát is alaposan kikezdte. Leszögezik, hogy a vakcinák minél sebesebb, illetve hatékonyabb disztribúciója a járvány megfékezésének kulcsa. Méltatja a tudományos világot, melynek képviselői rekord idő alatt szállították a megoldást (azért várjuk ki a végét) erre a szörnyű pandémiára.

next_pandemic

Elővigyázatosságra intő, de még mindig a tudomány fényezését helyben hagyó szövegezéseik: bár a vakcinák mielőbbi szétosztása elsődleges fontosságú, azok vizsgálatai ne álljanak le. Folyamatosan monitorozzák a nemzetek egészségügyi szervei a hatásosságot, validálják a gyógyszergyártó cégek saját kútfőből kitalált eredmény-adatait, valamint lehetőleg ne titkolják el az esetleges mellékhatások, szövődmények kockázatát sem, azokat minden körülmények közt jelentsék a megfelelő felügyelő szerveknek. Az amerikai egészségügyi minisztérium rendelkezik például vakcina-mellékhatások bejelentésére alkalmas online felülettel.

Biztosítsák az államok, hogy a vakcinák engedélyeztetése kellő elővigyázatossággal, politikai nyomástól mentesen történjen. Nem úgy, mint Magyarországon. Biztosítsák a vakcinák felhasználhatóságának, tárolásának megfelelő feltételeit. Hozzanak létre kártérítési alapot a vakcinák esetleges mellékhatásait elszenvedő áldozatoknak. Ódzkodjanak a gyógyszeripari cégek manipulációitól, belső üzleteléseitől, korrupciós pénzeitől.

A 7.3-as bekezdés alatt olvasható pontok viszont már alaposan alápirítanak az erőszakos oltatást forszírozó tudóskáknak (alább csak a legfontosabb pontok, kivonatolva):

Biztosítsák, hogy a lakosság értesüljön arról, hogy az oltás NEM kötelező, és senki nem kényszeríthető politikai, szociális vagy bármilyen más okból, hogy az oltást felvegye, amennyiben saját maga azt nem szeretné.

– Biztosítsák, hogy senkit ne érhessen diszkrimináció az oltás elutasítása miatt, akár egészségügyi megfontolásból, akár személyes akaratából teszi azt.

Nyíltan közöljék a vakcinákkal kapcsolatos mindennemű információkat, beleértve azok hatásossági adatait és az esetlegesen előforduló mellékhatásokat is!

– Az államvezetés hozza nyilvánosságra a vakcina-beszállítókkal kötött szerződéseket, bocsássa azokat parlamenti és társadalmi vitára.

Mindezek mellé a 7.5.2-es bekezdés előírja továbbá, hogy az oltási igazolást az államok kizárólag a vakcinák hatásossági, mellék -és egyéb nem kívánt hatásai feltérképezésére használhatják fel (oltást követő tracking). Azaz szó sem lehet ki -és beutazások tiltásáról, a szabad mozgás bárminemű korlátozásáról. A magáncégek szintén nem érvényesíthetnek szankciót az oltakozni nem kívánók részére. Amely vállalatról kiderül, hogy efféle diszkrimináció révén szabadul meg egyes kollégáitól, súlyos kártérítési pert provokál a nyakába.

Az Európa Tanács rendelkezései kötelező érvényűek a tagállamok részére (így Magyarország számára is). Ebből kifolyólag, akit akár a pártállam, akár valamely magánszemély, cég vagy szervezet a szabad mozgásában, munkavégzésében, illetve egyéb, létfenntartást elősegítő tevékenységében akadályoztatni kíván, a határozat eredeti szövegének felhasználásával (esetlegesen megkövetelt szakfordítással) bíróság elé citálható, valamint elítélhető. Beleértve azon tudósokat, akik továbbra is a kínai modell szerinti erőszakos karantént és oltatást kiabálják országszerte.

Az oltás beadatása (egészen a művelet megkezdéséig) megtagadható, és a visszautasításához nem szükséges indokot szolgáltatni. Emellett, aki oltatni szeretne, az sem kötelezhető olyan vakcina befogadására, melynek hatásfokát, várható mellékhatásait, illetve megkötött szerződéseit az államhatalom nem hozza teljesen transzparens mód nyilvánosságra.

Természetesen az oltakozási kedv fellendítése érdekében nyugodtan lehet tevékenykedni, például megfelelő és hiteles tájékoztatással, teljes transzparenciával, valamint a szkeptikusok megnyugtatásával értelmes, tudományos diskurzus révén. Beleértve azon tények el nem tagadását, hogy bizony léteztek a történelem folyamán balul elsült gyógyszer -és vakcinakísérletek.

Surgeon holding a covid-19 test tube

Végezetül Rik Daems, az Európa tanács parlamenti bizottságának elnöke felszólalásában megerősíti a járvány békés eszközökkel történő megszüntetésének szükségét, valamint hangsúlyozza a védőoltások fontosságát. Ugyanakkor beszédének vége felé a következő mondatokra akadhatunk:

Végül szeretném megjegyezni, hogy a WHO vészhelyzeti bizottsága, melyet a Nemzetközi Egészségügyi Szabályozások alapján hívtunk össze, megállapította, hogy az oltás-igazolások megkövetelésének a nemzetközi utazók részére jelenleg nincs értelme. Az utazók nem jelentenek magas kockázati kört, ráadásul semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy az oltások csökkentenék a fertőzés átadásának kockázatát.

Hoppácska.